ГДК для ТЧ 2,5 та ТЧ10

16.10.2020 Запит: На виконання імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/50/ЄС від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи, постановою КМУ від 14.08.2019 No827 “Деякі питання здійсненнядержавного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” було розширено перелік забруднювальних речовин, за якими проводиться оцінка якості атмосферного повітря.

Зокрема до вказаного переліку включено тверді частки діаметром 2,5 та 10 мікрометрів (далі -ТЧ 2,5 та ТЧ 10). На початку 2020 року Міністерство охорони здоров’я затвердило гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (наказ МОЗ від 14.01.2020 No 52, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за No 156/34439). В гігієнічних регламентах відсутні значення гранично допустимих концентрацій для ТЧ 2,5 та ТЧ 10.

На момент затвердження вищевказаного наказу МОЗ ТЧ2,5 та ТЧ10 не пройшли процедуру розроблення, експертизита затвердження гігієнічного нормативу згідно Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою КМУ від 13.06.1995 No 420.

На сьогодні обгрунтування вказаного нормативу здійснюється акредитованою МОЗ України ДУ “Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва”НАМН України.

Такий стан речей унеможливлює оцінити якість повітря, яким ми дихаємо.

Тому прошу надати мені інформацію, коли буде затверджено гранично допустиму концентрацію для ТЧ 2,5 та ТЧ10.

Відповідь: