ГДК

Наказ МОЗ № 52 від 10.02.2020 Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20

Наказ МОЗ № 1596 від 14.07.2020 Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text

Наказ МОЗ № 309 від 27.06.2006 Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06