Гранично допустимі концентрації (ГДК)

1. Яким нормативним документом (назва) — постанова, рішення чи наказ — затверджені «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», що діють у 2020 році?

2. Яким нормативним документом (назва) — постанова, рішення чи наказ — затверджені «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі робочої зони», що діють у 2020 році?

Наказ МОЗ № 52 від 14.01.2020  Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20#Text

Наказ МОЗ № 1596 від 14.07.2020 Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text

Відповідь від 22.02.2020