Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами)

актуально на 18.01.2021. Далі тут: https://menr.gov.ua/content/perelik-licenziativ-na-provadzhennya-gospodarskoi-diyalnosti-z-povodzhennya-z-nebezpechnimi-vidhodami.html

1.

ИНН23721044
НазваТОВ СП Екометал
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03082
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними відходами
Місцезнаходження (юридична адреса) 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, буд. 3 
Місце провадження діяльності Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, буд. 135.
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Сполуки міді, у тому числі шлаки, що містять мідь. 2. Відпрацьовані каталізатори.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ “Щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії” від 04.03.2013  № 83
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії Наказ від 20.06.2018 № 222 “Про звуження провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ТОВ СП Екометал”
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов Розпорядження від 24.07.2018 № 5/4-7/7453-18
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії  

2.

ИНН39817807
НазваТОВ РЕИ БРОВАРИ
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03216
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними відходами
Місцезнаходження (юридична адреса) 07423, м. Бровари, вул. О. Оникієнка, 125, оф. 15
Місце провадження діяльності07400, м. Бровари, бульв. Незалежності, 26-а
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання Оброблення Утилізація Знешкодження 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відпрацьовані нафто- продукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустрі-альні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, оброб-лення, утилізація, знешкодження); 2. Відходи рідких теплоносіїв (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкод-ження); 3. Відходи виробництва, одержання і застосування смол, латексів, пласти-фікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів (збирання, зберігання, оброб-лення, утилізація, знешкодження); 4. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, полі-хлорованими тер фенілами (ПХТ), полі хлорованими нафталінами (ПХН) або полі- бромованими білені-лами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше(6) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкод-ження); 5. Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в’яжучих), що утворюються під час рафі-нування, перегонки чи  будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів (збирання, зберігання, оброблення, утилі-зація, знешкодження); 6. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 7. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 8. Відходи виробництва,  одержання і застосування  хімічних речовин для просочування деревини (збирання, зберігання, оброб-лення, утилізація, знешкодження); 9. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, оброблення, утилі-зація, знешкодження); 10. Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення(3), в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку(2) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 11. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності(7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення(3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку(2) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 12. Відпрацьоване активо-ване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [77]) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 13. Каналізаційний мул (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 14. Відходи пневматичних шин (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 15. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів(4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі – ПХБ) – конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення(3) наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку(2, 5) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження); 16. Ртуть; сполуки ртуті збирання, зберігання, оброблення, утилі-зація, знешкодження).
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 09.08.2017  № 301 “Про видачу ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов Розпорядження від 26.09.2018 № 5/4-7/10169-18
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії  

3.

ИНН25337321
НазваТОВ АРАТ
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03088
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними відходами
Місцезнаходження (юридична адреса) 07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 30, к. 6 
Місце провадження діяльності м.Донецьк, вул. Електровозна, 25 
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Свинець, сполуки свинцю. 2. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 3. Несортовані відпрацьовані батареї.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 15.04.2013 № 167 “Щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії Наказ від 03.04.2015 № 111 “Щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії” 
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов  
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії  

4. (Броварський район)

ИНН39227716
НазваТОВ “УКРАЇНСЬКА БІОГАЗОВА КОМПАНІЯ”
Орган ліцензування Мінприроди (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними  відходами
Місцезнаходження (юридична адреса)  08127, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Личанка, вул. Центральна, 43
Місце провадження діяльності07455, Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Слави, 29
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання  Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1.Гальванічний шлам.
2.Розчини після травлення металів.
3.Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 
4.Відходи і брухт електричних та електронних вузлів(4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно- променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі – ПХБ) – конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення(3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку(2, 5) (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [43]).
5.Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму.
6.Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші.
7.Відходи, які містять, складаються або забруднені шламами антидетонаційних сполук з доданням свинцю.
8.Відходи рідких теплоносіїв.
9.Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [127]).
10.Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів.
11.Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше(6).
12.Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в’яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів.
13.Шлами бензину, що містять свинець.
14.Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів.
15.Клінічні та подібні їм відходи, а саме -відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт.
16.Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини.
17.Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії.
18.Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи.
19.Відходи розчинів кислот чи основ (у тому числі іншим чином не зазначені у відпрацьований електроліт),Зеленому переліку відходів .
20.Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення(3), в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку(2).
21.Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності(7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення(3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку(2).
22.Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [77]).
23.Ртуть; сполуки ртуті.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 24.12.2019 № 551  “Про видачу ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії 
Проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов 
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії 

5. (Броварський район)

ИНН39458830
НазваТОВ ВТОРМАГ
Орган ліцензування Мінприроди (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03231
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними  відходами
Місцезнаходження (юридична адреса)  007423, Київська обл., с. Семиполки, вул. Київське шосе, 2
Місце провадження діяльностіКиївська обл., Броварський р-н, с. Семиполки, вул. Київське шосе, буд. 2
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання Оброблення Утилізація Знешкодження 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму. 2. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). 3. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності(7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення(3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку(2). 4.Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [127]). 5. Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини(8). 6. Ртуть; сполуки ртуті. 7.Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [83]). 8.Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення(3), в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку(2). 9.Відходи і брухт електричних та електронних вузлів(4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно- променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі – ПХБ) – конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення(3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку(2, 5) (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [43]). 10.Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 11.Гальванічний шлам. 12.Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше(6). 13.Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [126]). 14.Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів.15. Розчини після травлення металів (збирання/зберігання);
16. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання/зберігання);
17. Відходи, які містять, складають або забруднені шламами антидетонаційних сполук з додаванням свинцю (збирання/зберігання);
18. Відходи рідких теплоносіїв (збирання/зберігання/
оброблення/утилізація/
знешкодження);
19. Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку (збирання/зберігання/
оброблення/утилізація/
знешкодження);
20. Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в’яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів (збирання/зберігання/
оброблення/утилізація/
знешкодження);
21. Шлам бензину, що містять свинець (збирання/зберігання/
оброблення/утилізація/
знешкодження);
22. Клінічні та подібні їм відходи, а саме: відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах ід час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт (збирання/зберігання/
оброблення/утилізація/
знешкодження);
23. Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (збирання/зберігання/
оброблення/утилізація/
знешкодження).
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ “Про видачу ліцензії ТОВ “Втормаг” від 10.08.2018 № 298 ,  Наказ “Про розширення ліцензії ТОВ “Втормаг” від 14.04.2020 № 248
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)н/б
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов Розпорядження від 06.05.2019 № /4-7/4748-19
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії  

Анульовані:

  1. (анульований)
ИНН35944671
НазваТОВ ЛЄ ПЛОМБ
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03308
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними відходами
Місцезнаходження (юридична адреса) 02088, м. Київ, вул. Першого Травня, 1-А 
Місце провадження діяльності Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, буд. 18-А
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 2. Несортовані відпрацьовані акумуляторні батареї. 3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі свинець, сполуки свинцю.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 27.01.2010 № 01/10 “Про видачу ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов  
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії Наказ від 10.07.2014 № 214 “Щодо видачі, переоформлення, відмову у видачі та анулювання ліцензії”

2. (анульований)

ИНН36108268
НазваПП БРОВАРИ-ВТОРМА
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03318
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними відходами
Місцезнаходження (юридична адреса) 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. І. Франка, буд. 59-А 
Місце провадження діяльності Київська обл., вул. Богунська, 22
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Перевезення Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші); 2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; 3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); 4. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані; 5. Відходи розчинів кислот чи основ; 6. Відходи і брухт електронних та електричних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї; 7. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи; 8. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 04.04.2012 № 249 “Про видачу ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов  
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії Наказ від 16.11.2016 № 424 “Про анулювання ліцензії”

3. (анульований)

ИНН38463111
НазваТОВ ДЕЛЬТА НЬЮ
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03341
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними відходами
Місцезнаходження (юридична адреса) 03057, м. Київ, вул. Довженка, буд. 18 
Місце провадження діяльності 07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, папір, ґрунт, деревина, тирса, ганчір’я, відпрацьовані фільтри. 2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 3. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 30.01.2014 № 33 “Щодо видачі, переоформлення, відмову у видачі та анулювання ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії 
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов 
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії Наказ від 25.04.2014 № 121 “Щодо видачі, переоформлення, відмову у видачі та анулювання ліцензії”

4. (анульований)

ИНН37728925
НазваТОВ ВІА-ОЙЛ
Орган ліцензування Мінприроди (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35,  м. Київ, 03251
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними  відходами
Місцезнаходження (юридична адреса)  04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12 
Місце провадження діяльності Київська обл, Броварський р-н, с. Требухів, вул. Кільцева дорога, буд. 1
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання Оброблення 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші. Відходи забруднені нафтопродуктами – промаслені ганчір’я, пісок, папір, ґрунт, деревина, відпрацьовані фільтри); 2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 19.01.2012  № 19  “Про видачу ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)Плановий захід державного нагляду (контролю) з 16.07.2018 -20.07.2018
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов  
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії Наказ  від 30.07.2018 № 279 “Про анулювання ліцензії”

5. (анульований)

ИНН20584581
НазваТОВ фірма АЛТЕЙ
Орган ліцензування Мінприроди (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35,         м. Київ, 03273
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними  відходами
Місцезнаходження (юридична адреса)  07452, Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, буд. 247
Місце провадження діяльності07452, Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, буд. 247
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання Оброблення 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти такі як акумуляторні або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі – ПХБ) – конденсатори або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення (наприклад кадмій, ртуть, свинець, ПХБ) до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку (2,5) (див. Відповідну позицію Зеленого переліку відходів[43] (збирання, зберігання, оброблення). 2. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене ганчір’я, пісок, грунт, деревина, відпрацьовані фільтри (збирання, зберігання, утилізація). 3. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, зберігання, утилізація). 4. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) (збирання, зберігання). 5. Шлаки, що містять мідь, цинк (збирання, зберігання). 6. Шлаки, що містять мідь, цинк (збирання, зберігання).
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ                     від  18.07.2012        № 356                  “Щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії Наказ                                від 29.12.2012 № 594 “Про переоформлення ліцензії”                       Наказ                              від 26.02.2014 № 58 “Про переоформлення ліцензії”
Проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)Плановий захід державного нагляду (контролю) з 07.11.2016-11.11.2016
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов  
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії Наказ від 16.11.2016 № 424  “Про анулювання ліцензії”

6. (анульований)

ИНН31463419
НазваЗАГОТІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  РЕГІОН-2001
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03293
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними  відходами
Місцезнаходження (юридична адреса)  07442, Київська обл., Броварський р-н, смт. В. Димерка, вул. леніна, буд. 27 
Місце провадження діяльності Київська обл., Броварський р-н, с. Димитрово, вул. Димитрова, 2а
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Перевезення Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів. 2. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, деревина, папір, тирса, ганчір’я, відпрацьовані фільтри. 3. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 4. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 5. Відходи упаковок та контейнерів (у тому числі тара з-під пестицидів та агрохімікатів). 6. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт. 7. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи. 8. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 9. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 10. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 11. Відходи розчинів кислот чи основ. 12. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас. 13. Гальванічний шлам. 14. Шлами бензину, що містять свинець. 15. Відходи азбесту (пил та волокна). 16. Відпрацьоване активоване вугілля.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ                    від 22.08.2013       № 364                 “Щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)Плановий захід державного нагляду (контролю) з 07.11.2016-11.11.2016
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов 
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії Наказ  від 16.11.2016 № 424  “Про анулювання ліцензії”

7. (анульований)

ИНН32557041
НазваТОВ АКРОС
Орган ліцензування Мінприроди                                         (Код ЄДРПОУ 37552996)                            вул. Василя Липківського, 35,         м. Київ, 03126
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними  відходами
Місцезнаходження (юридична адреса)  04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, корп. 87 
Місце провадження діяльності 07402, Київська обл., Броварський р-н, с. Квітневе, вул. Центральна, 2а
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Перевезення Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). 2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи. 3. Відпрацьовані акумуляторні батареї, несортовані, цілі чи розламані (у т.ч. відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів). 4. Відходи розчинів кислот чи основ. 5. Гальванічний шлам. 6. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів. 7. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт. 8. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 9. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло. 10. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (за винятком відходів пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні до використання за призначенням). 11. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи. 12. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів. 
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ                    від 06.11.2014             № 351                “Щодо видачі, переоформлення, відмову у видачі та анулювання ліцензії”    
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)Плановий захід державного нагляду (контролю) від 16.07.2018-20.07.2018
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов Розпорядження від 24.07.2018 № 5/4-7/7454-18
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії  Наказ від 12.11.2020 № 268 “Про анулювання ліцензії” (набирає чинності 12.12.2020)

8. (анульований)

ИНН39042472
НазваТОВ ЕКО ТРАНС ОІЛ
Орган ліцензування Мінприроди  (Код ЄДРПОУ 37552996) вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03354
Вид господарської діяльності Поводження з небезпечними  відходами
Місцезнаходження (юридична адреса)  03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 26-А 
Місце провадження діяльності 07431, Київська обл., Броварський р-н, с. Бобрик, вул. Шевченка, 74.
Операції у сфері поводження з небезпечними відходамиЗбирання Зберігання 
Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія 1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене ганчір’я, пісок, грунт, деревина, відпрацьовані фільтри. 2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 3. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ. 4. Шлами бензину, що містять свинець. 5. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т. ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 6. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 7. Відходи пневматичних шин. 8. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням. 9. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт. 10. Відходи розчинів кислот чи основ (у т. ч. відпрацьований електроліт). 11. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі використана тара з-під пестицидів та гербіцидів). 12. Гальванічний шлам. 13. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло. 14. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 15. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи. 16. Відпрацьовані каталізатори. 17. Розчини після травлення металів. 18. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 19. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас. 20. Відпрацьоване активоване вугілля.
Дата і номер рішення про видачу ліцензіїНаказ від 10.07.2014  № 214 “Щодо видачі, переоформлення, відмову у видачі та анулювання ліцензії”
Термін дії ліцензіїБезстроковий 
Відомості про переоформлення ліцензії  
Проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)Плановий захід державного нагляду (контролю) з 27.02.2017-03.03.2017
Дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних мов  
Дата і номер рішення про анулювання ліцензії  Наказ від 17.11.2020 № 275 “Про анулювання ліцензії” (набирає чинності 17.12.2020)