ОВД – оцінка впливу на довкілля

Єдиний Реєстр оцінки впливу на довкілля ОВД
http://eia.menr.gov.ua/