інші посилання

Інспекційний портал
https://inspections.gov.ua

Відомості про підприємства по коду ЄДРПОУ
https://online.minjust.gov.ua/edr-search/

Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України № 827 від 14 серпня 2019 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text

Положення про державну систему моніторингу довкілля ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України N 391 від 30 березня 1998 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF#Text


ДБН. Державні будівельні норми України

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0007509-05

ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування Пічне опалення
https://dnaop.com/html/32609/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.2.5-67_2013/
http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/100.1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.5-67~2013.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96.pdf
ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_v_1_1_36/5-1-0-1759

ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88

ДБН В.2.5-77:2014 КОТЕЛЬНІ
http://www.klimatvdomi.com/pdf/2.5-77.2014.pdf

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802
https://drive.google.com/file/d/1eUU0mgHZaExXwvDJfkFGlvUs_NmK_TYp/view
Таблиця 15.2 – Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побуто-вими будинками промислових підприємств, гаражами, а також до будинків, сільськогосподарських будівель і споруд виробничих

“Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-96

ДБН В.2.5-20:2018 ГАЗОПОСТАЧАННЯ
https://nvfi.biz/-norms/2018-dbn-v-2-5-20

Основні вимоги з безпеки праці при експлуатації твердопаливних котлів
http://oppb.com.ua/articles/osnovni-vymogy-z-bezpeky-praci-pry-ekspluataciyi-tverdopalyvnyh-kotliv

Екологічні податки:

https://i.factor.ua/journals/bn/2017/march/issue-12/article-26052.html
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/coment/answer/19_16.htm
форма № 2-ТП Щодо розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

Платники екологічного податку: http://tax.gov.ua/datasets.php?d=DFS20190605075816

ОГЛЯД практики Верховного Суду у спорах, що виникають усфері захисту довкілля та екологічних прав
https://court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_eco_11_2019_1.pdf

Про Дозволи на викиди:

Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи; постанова Кабінету Міністрів України від  13.03 2002 № 302
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/302-2002-%D0%BF
Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців; наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03 2006 № 108 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0341-06
Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел; наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06
Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації  викидів  забруднюючих речовин на підприємстві; наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0061-95

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006 N 105 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06#Text

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
Информація про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua

Портал відкритих даних
https://data.gov.ua/dataset

Правила благоустрою міста Бровари
Рішення міської ради від 30 травня 2019 року № 1437-56-07 http://brovary-rada.gov.ua/documents/31665.html