Санітарно-захисна зона

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. за N 173.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96
Додаток N 4 Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них