ЗАУВАЖЕННЯ до Заяви про намір отримати Дозвіл на викиди

Заяви про намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в місті Бровари друкуються у виданні газета “Нове життя”

В першу чергу потрібно отримати додаткову інформацію:

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання:

– оформляє заяву;
– готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;
– проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;
– проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;
– розробляє плани заходів щодо: досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин; охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря; остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у
процесі виробництва; здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди;
– обґрунтовує розміри нормативних санітарно-захисних зон,
– проводить оцінку витрат, пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення;
– проводить оцінку та аналіз витрат, пов`язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря;
– готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2002-%D0%BF#Text

Усю вище перераховану інформацію потрібно отримати на запит, який надіслати на адресу суб’єкта господарювання та КОДА. Після цього проаналізувати та подати зауваження.

Київська обласна державна адміністрація:
Адреса: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1
телефон (044) 286-84-11
факс (044) 286-85-54
Сайт: http://koda.gov.ua/kontakti_1394010669/
Графік роботи:
Понеділок – четвер – з 9:00 год. до 18:00 год.
П’ятниця – з 9:00 год. до 16:45 год.
Субота – Неділя – вихідні дні
E-mail: publ-info@koda.gov.ua

Або запит можна відправити зі сторінки сайту https://dostup.pravda.com.ua/body/kyiv1Місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл повідомляють про це орган, який видав дозвіл.

Орган, який видав дозвіл, аналізують зауваження та у разі необхідності пропонує суб’єкту господарювання врахувати їх під час підготовки дозволу до видачі.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2002-%D0%BF#Text

Приклад Заяви про наміри:

Згідно закону “Про доступ до публічної інформації”

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації
1. Інформація на запит надається безкоштовно.
2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами http://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/495_2017.doc

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

Закони України
«Про охорону атмосферного повітря» (ст.11).
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
«Про адміністративні послуги».

Акти Кабінету Міністрів України:
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2002-%D0%BF#Text

Акти центральних органів виконавчої влади:
– Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006 року № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-06#Text
– Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06#Text
– Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-01#Text
– Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0061-95#Text