Зрізані дерева

Порядок оформлення дозволу на видалення зелених насаджень у межах населених пунктів регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045.

Таким чином, як в межах населених пунктів, так і на території районів за межами населених пунктів правовий порядок визначає лише вісім випадків, при виникненні яких у підприємства або фізичної особи-підприємця та/або звичайного громадянина України виникає право видалити зелене насадження:

1) будівництва об’єкта архітектури;
2) знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев( дерева з пошкодженнями та вадами стовбурів різного походження), а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
3) ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
4) відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
5) проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
6) досягнення деревом вікової межі;
7) провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
8) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

Видалення зелених насаджень може проводитися лише після отримання документу, який посвідчує право на проведення таких робіт!

За загальним правилом видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі – компетентний орган) на підставі ордера. Для отримання ордера зацікавлена особа звертається до сільської, селищної, міської ради із заявою про видалення зелених насаджень. При чому звертатися може як фізична особа (житель цього населеного пункту, користувач земельної ділянки тощо) так і юридична особа (балансоутримувач, комунальне підприємство, приватне підприємство тощо). Після отримання заяви компетентний орган утворює комісію, до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а у разі потреби – балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень. У випадку видалення зелених насаджень у зв’язку з будівництвом об’єкта архітектури, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території. Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

Видалення зелених насаджень у зв’язку з будівництвом об’єктів архітектури до прийняття їх в експлуатацію здійснюється на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Окрім того, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що підготовчі роботи з видалення зелених насаджень замовник може здійснювати на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. Після прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, видалення зелених насаджень проводиться на підставі ордера.

Враховуючи наведене вище, особи, які здійснюють зрізання дерев повинні мати ордер на видалення зелених насаджень. Мешканці мають право попросити цих осіб надати їм можливість ознайомитися з такими документами. Якщо запитувані документи з будь-яких причин не були надані для ознайомлення, слід попередити цих осіб про передбачену законодавством відповідальність за незаконність таких дій та про ваш намір їх оскаржити. Для цього слід записати прізвище, ім’я та по батькові осіб, що зрізують дерева, їх посаду, звернутися (по телефону чи письмово в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації») до сільської, селищної, міської ради та уточнити, чи дійсно приймалося рішення про видалення дерев на даній території. У разі підтвердження безпідставності зрізання дерев, такі дії можуть бути оскаржені до сільської, селищної, міської ради або Державної екологічної інспекції.

(зі статті від 28.01.2020 https://lg.dei.gov.ua/posts/286)

Покарання за зрізання дерев

За пошкодження зелених насаджень або самовільне знесення, а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст.153 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Накладання штрафу не звільняє винних осіб від обов’язків сплати відшкодування за нанесені збитки згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28.12.02 №1789 та п.3 ст.42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».